Predíďte závažných škodách s detekciou úniku vody

Predíďte závažných škodách s detekciou úniku vody

Prvotné signály úniku vody možno badať na kvapkajúcom vodovodnom kohútiku, vlhkých alebo až plesnivých stenách a strope, ale hádam najnepríjemnejším upozornením na problém je niekoľkonásobne vyšší účet za vodu. Prasknuté potrubie dokážu v súčasnosti do funkčného stavu dostať inovatívne metódy už za niekoľko hodín, avšak do tejto situácie sa potrubie nemusí vždy dostať. Služba detekcie úniku vody ponúka hneď niekoľko možných metód, ktoré odhalia aj miesta, v ktorých by v budúcnosti mohlo dôjsť k poškodeniu a následnému úniku vody. Pravidelná prevencia sa postará o to, aby účty pozostávali len z vody, ktorú použite a tiež, aby neboli nutné ďalšie úkony spojené s likvidáciou plesní.

Rôzne metódy

Vodíková metóda spočíva v prostej detekcii poškodených miest potrubia pomocou plynnej zmesi s obsahom neškodného vodíka. Vodík vyplní celý priestor potrubia a jeho následný únik bude upozorňovať na konkrétne praskliny a porušenia.

Akustická metóda zachytáva šumy z potrubia prostredníctvom špeciálnych mikrofónov, odkiaľ je šum graficky znázornený na prístroji.

Korelačná metóda je vhodná v prípade detekcie v priestorovo väčších budovách a špeciálne pre potrubia z ocele a liatiny. Hlavným nástrojom pri tomto postupe je korelátor so schopnosťou zachytávania zvukových vĺn a jednotlivých frekvencií.

Termovízna metóda je založená na termovíznom meraní a zisťovaní teplotných rozdieloch pomocou termovíznej kamery. Touto službou možno objaviť únik vody v komplexoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody.

Profesionálna technika

Miesto, v ktorom uniká voda sa vytvárajú dva typy šumov – interný a externý šum. Špeciálny prístroj na základe týchto šumov dokáže vypátrať presnú polohu poškodených miest. V spoločnosti Gamax Stav pracujeme s lokátorom HYDROLUX HL 7000, ktorý v spojení s dotykovým mikrofónom vyhľadáva kmity spôsobené interným či externým šumom. Tlak vytvorený unikajúcou vodou spôsobuje kmity interného šumu a v prípade externého šumu ide o rozkmitanie podložia a častí zeminy. Všetky metódy pre rozličné miesta a priestory sú zreteľne a prehľadne objasnené v konkrétnych kategóriách na webovej stránke spoločnosti

Pozor na tepelné mosty pri výstavbe a rekonštrukcii domu!

Pozor na tepelné mosty pri výstavbe a rekonštrukcii domu!

Plánovanie výstavby domu krok za krokom je jedinou cestou, ako predísť rôznym poruchám, nedostatkom konštrukcie alebo tepelným mostom, ktoré znižujú komfort bývania. Tepelný most vytvorený z dôvodu neodbornej výstavby alebo neskorších zásahov do fasády domu sa môže stať dôvodom úniku tepla a tvorby plesní. Pri stavbe domu a neskoršej rekonštrukcii či výstavbe pergoly preto postupujte naozaj premyslene.

Čo sú tepelné mosty a ako vznikajú

Tepelné mosty vznikajú v konštrukciách domov z dôvodu neprofesionálnych postupov pri výstavbe, výberom zlých materiálov alebo pri neskorších stavebných úpravách súvisiacich s fasádou domu. Predísť tepelným mostom môžete jedine s pomocou projektanta, ktorý ešte pred výstavbou domu graficky odhalí izolačné roviny a prípadné medzery vo fasáde.

Slabé miesta v izolácii, teda tepelné mosty, vznikajú všade tam, kde sa mení hrúbka izolácie, je prerušená jej kontinuita alebo na mieste, kde sa mení skladba materiálov. Tepelný most je príčinou zmeny povrchovej teploty fasády. Tieto mosty sa vyskytujú hlavne nad oknami, prekladmi dverí, v kútoch, pod strechou alebo v miestach spojov pergoly a balkóna.

V prípade, že sú po dokončení stavby identifikované tepelné mosty, je nutné miesta vzniku prekryť vhodnými izolačnými materiálmi. Neriešením tepelných mostov dochádza k degradácii celej stavby.

Čo spôsobujú tepelné mosty

Tepelné mosty v konštrukcii stavby spôsobujú v interiéri mnohé závažné nedostatky, ktoré narúšajú komfort bývania. V prvom rade ide o energetický diskomfort a zvyšovanie nákladov na vykurovanie.

V mieste tepelného mostu uniká teplo, ktoré spôsobuje zníženie teploty celej okolitej konštrukcie fasády. V miestach úniku tepla sa začne tvoriť vlhkosť a následne plesne.

Tvorbu takýchto plesní len ťažko ovplyvníte alebo eliminujete, pretože vlhkosť vzniká z dôvodu nižšej teploty steny ako je teplota fasády.

Vplyvom tepelných mostov môže dôjsť aj k znehodnoteniu izolácie, ktorá sa naruší neustálym pôsobením vlhkosti. Obzvlášť obozretní buďte, ak máte dom postavený z dreva, jeho časti sú drevené alebo sú v interiéri zabudované drevené materiály.

Zvýšením vlhkosti v dome sa vo vnútorných priestoroch tvorí kondenzát, ktorý podporuje vznik hniloby a drevo je ohrozené tvorbou húb. V extrémnych prípadoch dochádza k úplnej deštrukcii drevených konštrukcií.

Pergola áno, ale pozor na projekt

Z dôvodu vzniku tepelných mostov mnohí ľudia váhajú nad výstavbou pergoly. Ak zahrniete pergolu a terasu do projektu stavby, nemusíte sa ničoho obávať. Možno sa k výstavbe pergoly dostanete až neskôr, no vďaka zahrnutiu tejto konštrukcie do projektu vyberie stavebná firma izolačné materiály, do ktorých sa pergola ukotví bez najmenšieho rizika.

Pomocou vhodne zvolených stavebných materiálov a technologických postupov, napr. predprípravou pre ukotvenie pergoly ešte pred zateplením fasády, je riziko vzniku tepelných mostov prakticky nulové. Stavebná firma dokáže myslieť na všetky tieto aspekty a máte predovšetkým istotu, že prípadné nedostatky za vás vyrieši v rámci záruky.

Samostatne stojaca alebo ukotvená pergola?

Pergola je jedinečným riešením pre zakrytie terasy. Vďaka pergole môžete terasu využívať od jari do jesene a v prípade zasklenej pergoly dokonca aj v zime.

V zásade poznáme dva typy pergol – samostatne stojace a ukotvené k domu. Výhodou samostojacej pergoly je to, že ju môžete umiestniť kamkoľvek. Niekto sa rozhodne pre jej umiestnenie v strede záhrady, iný ju postaví k domu.

Samostatne stojace pergoly sa kotvia do zeme a sú praktickým riešením pre každý typ stavby. Niekomu však nevyhovuje ich estetická stránka t.j. stĺpy, na ktorých je pergola postavená. Pre týchto ľudí sú určené pergoly ukotvené k domu, ktoré sú navyše lacnejšie ako samostojace.

Ako ukotviť pergolu

Ukotvenie do nezateplenej fasády

Pergolu môžete ukotviť do domu ešte pred jeho zateplením. Na tento typ kotvenia sa využíva chemická kotva. Vďaka chemickému kotviacemu systému dosiahnete pevnosť ukotvenia bez rizík neskoršieho uvoľnenia konštrukcie.

Princíp je veľmi jednoduchý. Do steny sa navŕtajú diery, ktoré sa vyplnia chemickou maltou. Stena je týmto spôsobom pripravená na osadenie guľatiny so závitom, na ktorú sa konštrukcia pergoly primontuje.

Prípravu pre ukotvenie pergoly do nezateplenej fasády môžete realizovať ešte počas výstavby domu. Predídete riziku vzniku tepelného mostu a úniku energií.

Ukotvenie do zateplenej fasády

Ak ste z nejakého dôvodu zabudli pri návrhu domu na možnosť dodatočnej výstavby pergoly, nezostane vám nič iné, ako pergolu ukotviť do zateplenej fasády.

Vŕtanie do zaizolovanej steny je vždy riziko, pretože často dôjde k tvorbe okom neviditeľných puklín, do ktorých môže zatekať. Zároveň podstupujete riziko vytvorenia tepelného mostu. Za dodržania istých technologických postupov dokážete týmto stavebným rizikám predísť.

Kotvenie do zateplenej fasády vždy nechajte na odborníkov. Kotviť do zaizolovanej fasády je možné bez prerušenia tepelného mostu alebo s jeho prerušením.

Postup pre ukotvenie pergoly bez prerušeného tepelného mostu sa podobá na postup pre ukotvenie do nezateplenej fasády. Jediným rozdielom je, že sa medzi fasádu a stenu inštaluje hliníková rúra. Váhu pergoly tak bude niesť stena a nemusíte sa obávať o poškodenie zateplenia domu.

Ukotvenie s prerušeným tepelným mostom je možné len do domov, ktorých izolačná vrstva nie je širšia ako 10 cm. Pri tomto spôsobe ukotvenia sa využívajú dostatočne dlhé závitové tyče a chemická kotva. Počas doťahovania závitov však vzniká riziko poškodenia izolácie a povrchu steny.

Zhrnutie na záver: Premysleným plánovaním a s využitím odbornej pomoci sa pri výstavbe domu vyvarujete mnohým konštrukčným chybám, ktoré vás v budúcnosti môžu stáť veľa peňazí. Šetrenie sa v tomto prípade naozaj nevyplatí, preto investujte do projektu i do samotnej realizácie stavby pod dohľadom renomovaných odborníkov.

 

Ako nestresovať? 2 až 3 týždne, kým sa vyrobia okná alebo dvere.

Konečne ste si vybrali okná i dvere snov a vy sa už neviete dočkať, kedy budú súčasťou vášho domu a budete si ich môcť plnými dúškami vychutnať. Samotná výroba okien na základe presných požiadaviek klienta trvá približne 2 až 3 týždne, čo nie je síce najkratšia doba, no na výrobu okien a dverí priam ideálna. Táto doba je typická predovšetkým pre kvalitné firmy, ktoré si dajú záležať na poriadnej výrobe a prevedení svojich produktov, ktoré spĺňajú kritéria i tých najnáročnejších zákazníkov. Ak vám však firma sľúbi, že dokáže okná i dvere vyrobiť na mieru do jedného týždňa, treba sa mať na pozore a poriadne sa zamyslieť nad tým, prečo to tak bude. Má málo zákazníkov? Nevykonáva svoju prácu dôkladne? Odpovedí je teda mnoho, a práve preto je lepšie si počkať a pripraviť sa na vysnívané okná a dvere do vášho príbytku!

Žiadne obavy! Výroba môže trvať aj dlhšie.

Pred tým, ako k vám príde firma a uskutoční montáž okien i dverí, je dôležité sa aspoň z časti na celú túto „prerábku“ pripraviť. Treba rátať s tým, že robotníci budú potrebovať dostatok priestoru na výmenu starých okien za nové, čiže je vhodné, ak im v daných miestnostiach uvoľníte priestor, aby sa im bez problémov pohybovalo a uskutočňovalo montáž. Čo sa týka ostatných opatrení, netreba si zbytočne lámať hlavu, keďže ostatné pokyny vám dá vedieť už samotná firma, resp. robotníci, ktorí prídu vykonať montáž. Niektorí klienti majú dokonca aj obavy z dlhšej výroby, ktorá môže trvať aj do jedného mesiaca, no dôvod na paniku pochopiteľne nie je! Ako už bolo v úvode spomenuté, renomované spoločnosti majú množstvo zákaziek, ktoré sa snažia splniť v čo najkratšej dobe, no niekedy to nie je tak jednoduché, ako sa môže zdať. Práve preto netreba „stresovať“ a báť sa, že na vás zabudli alebo sa prihodila nejaká komplikácia.

Autorské právo: feverpitched / 123RF Reklamní fotografie

Ako zatepľovať dom?

Aj keď sa na pohľad môže zdať, že zatepliť rodinný dom svojpomocne nemusí byť zložité, opak je pravdou. Laik si môže myslieť, že ide len o „nalepenie“ polystyrénu na steny domu a ich následné omietnutie. Avšak proces zateplenia pozostáva z viacerých krokov – od prípravy nehnuteľnosti, až po dokončovacie práce. Ako teda vyzerá proces zateplenia domu?

Počiatočná fáza – príprava nehnuteľnosti

V tejto fáze je potrebné dohliadať na to, aby bol objekt, ktorý sa chystáte zatepľovať, v dobrej kondícii. Čo to znamená? Dom nesmie byť staticky narušený. Rovnako musí byť suchý. To znamená, že akékoľvek mokré práce na dome, ako napríklad potery alebo omietanie, sa musia ukončiť v dostatočnom predstihu. Je tiež nutné odstrániť z povrchu, na ktorý bude lepený izolant, akékoľvek nečistoty alebo dokonca plesne. Pred samotným zatepľovaním je vhodné zauvažovať aj o výmene okien. Ak má dom staré drevené okná, je možné, že väčšina tepla uniká cez ne. Po takejto príprave prichádza samotné zatepľovanie.

Výber izolácie a realizačná fáza

Zatepľovať sa nedá hocikedy. Je nutné zvoliť dobré poveternostné podmienky. Pokiaľ ide o teplotu, nemala by klesnúť pod 5oC a vystúpiť nad 25oC. Pri zatepľovaní nesmie byť objekt vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vetru a v žiadnom prípade ani dažďu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu. Ak je zateplenie urobené nekvalitne, jeho výhody sa tým strácajú. Preto je samotné zatepľovacie práce vhodné prenechať odborníkom. Je však treba vedieť, že izolačné materiály sa lepia zdola nahor a pri lepení nesmú vznikať škáry väčšie ako 2 mm. Tie je nutné vypĺňať izolačnou hmotou. Úlohou majiteľa nehnuteľnosti je však vopred sa podieľať na výbere izolantu. Na výber je buď penový polystyrén alebo minerálna vlna.

Dokončovacie práce

Rovnako má vlastník domu za úlohu vybrať si typ a farbu omietky. Tá sa však nenanáša priamo na izolačný materiál. Je potrebné naniesť takzvanú vystužovaciu vrstvu, teda maltu a sklovláknitú mriežku. Až po jej uschnutí prichádza k samotnému nanášaniu omietkovej farby, čo je konečná fáza zatepľovania.

 

FOTO:  © smuki / Dollar Photo Club

 

Prečo sa oplatí zatepľovať?

Zateplenie domu je investícia, nad ktorou treba uvažovať. Jedná sa totiž o nemalú investíciu a preto mnohí ľudia uvažujú o tom, či sa náklady vrátia. Ak uvažujete podobne, predstavíme Vám výhody zatepľovania nehnuteľností.

Úspora energií

Jedným zo zásadných dôvodov, prečo sa budovy zatepľujú, je úspora nákladov na vykurovanie. Výberom vhodného izolačného materiálu, vďaka dobre odvedenej práci a správnej hrúbke izolantu, je možné ušetriť naozaj nemalé peniaze. Mesačne dokonca aj polovicu nákladov za energie! Samozrejme, zateplenie budovy je potrebné urobiť kvalitne a zvoliť správnu hrúbku izolačného materiálu. Platí, že čím je hrubší, tým je úspora vyššia a návratnosť investície rýchlejšia. O hrúbke a type izolačného materiálu by mal rozhodnúť niekto, kto tomu skutočne rozumie – najvhodnejšie projektant, prípadne stavebný odborník.

Zlepšenie vzhľadu nehnuteľnosti

Určite sa oplatí zatepľovať aj staršie domy. Aj keď majú možno hrubšie steny. Dnešné domy sú postavené z iných materiálov, ako sa stavalo kedysi. To znamená, že pri starej nehnuteľnosti môže unikať teplo aj napriek tomu, že múry majú hrúbku napríklad až 50 centimetrov. Okrem toho, u starých nehnuteľností zateplenie zlepšuje aj ich vzhľad.

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Keďže ceny energií neustále stúpajú, zateplenie sa určite oplatí. A to aj v prípade, že by ste sa svoju nehnuteľnosť raz rozhodli predať. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti totiž prihliadajú aj na to, či je ich potenciálny dom zateplený alebo nie.

Príjemne v zime, aj v lete!

Výhoda zateplenia spočíva nielen v tom, že ušetríte za teplo. Zateplená nehnuteľnosť udržiava príjemnú klímu aj v lete, v čase horúčav. Zabraňuje prenikaniu horúčavy dovnútra a tak Vám v lete bude v dome príjemne chladno. To znamená, že izolácia v zime nepustí teplo von a v lete zas dnu.

Okrem toho, zatepľovať sa v súčasnosti oplatí. Záujemcovia majú možnosť získať štátnu dotáciu až do výšky 6500 Eur, ktorá by mala byť k dispozícii už v tomto roku.

 

FOTO:  © artush / Dollar Photo Club