Predíďte závažných škodách s detekciou úniku vody

Predíďte závažných škodách s detekciou úniku vody

Prvotné signály úniku vody možno badať na kvapkajúcom vodovodnom kohútiku, vlhkých alebo až plesnivých stenách a strope, ale hádam najnepríjemnejším upozornením na problém je niekoľkonásobne vyšší účet za vodu. Prasknuté potrubie dokážu v súčasnosti do funkčného stavu dostať inovatívne metódy už za niekoľko hodín, avšak do tejto situácie sa potrubie nemusí vždy dostať. Služba detekcie úniku vody ponúka hneď niekoľko možných metód, ktoré odhalia aj miesta, v ktorých by v budúcnosti mohlo dôjsť k poškodeniu a následnému úniku vody. Pravidelná prevencia sa postará o to, aby účty pozostávali len z vody, ktorú použite a tiež, aby neboli nutné ďalšie úkony spojené s likvidáciou plesní.

Rôzne metódy

Vodíková metóda spočíva v prostej detekcii poškodených miest potrubia pomocou plynnej zmesi s obsahom neškodného vodíka. Vodík vyplní celý priestor potrubia a jeho následný únik bude upozorňovať na konkrétne praskliny a porušenia.

Akustická metóda zachytáva šumy z potrubia prostredníctvom špeciálnych mikrofónov, odkiaľ je šum graficky znázornený na prístroji.

Korelačná metóda je vhodná v prípade detekcie v priestorovo väčších budovách a špeciálne pre potrubia z ocele a liatiny. Hlavným nástrojom pri tomto postupe je korelátor so schopnosťou zachytávania zvukových vĺn a jednotlivých frekvencií.

Termovízna metóda je založená na termovíznom meraní a zisťovaní teplotných rozdieloch pomocou termovíznej kamery. Touto službou možno objaviť únik vody v komplexoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody.

Profesionálna technika

Miesto, v ktorom uniká voda sa vytvárajú dva typy šumov – interný a externý šum. Špeciálny prístroj na základe týchto šumov dokáže vypátrať presnú polohu poškodených miest. V spoločnosti Gamax Stav pracujeme s lokátorom HYDROLUX HL 7000, ktorý v spojení s dotykovým mikrofónom vyhľadáva kmity spôsobené interným či externým šumom. Tlak vytvorený unikajúcou vodou spôsobuje kmity interného šumu a v prípade externého šumu ide o rozkmitanie podložia a častí zeminy. Všetky metódy pre rozličné miesta a priestory sú zreteľne a prehľadne objasnené v konkrétnych kategóriách na webovej stránke spoločnosti