Browse Tag: tepelný most

Pozor na tepelné mosty pri výstavbe a rekonštrukcii domu!

Pozor na tepelné mosty pri výstavbe a rekonštrukcii domu!

Plánovanie výstavby domu krok za krokom je jedinou cestou, ako predísť rôznym poruchám, nedostatkom konštrukcie alebo tepelným mostom, ktoré znižujú komfort bývania. Tepelný most vytvorený z dôvodu neodbornej výstavby alebo neskorších zásahov do fasády domu sa môže stať dôvodom úniku tepla a tvorby plesní. Pri stavbe domu a neskoršej rekonštrukcii či výstavbe pergoly preto postupujte naozaj premyslene.

Čo sú tepelné mosty a ako vznikajú

Tepelné mosty vznikajú v konštrukciách domov z dôvodu neprofesionálnych postupov pri výstavbe, výberom zlých materiálov alebo pri neskorších stavebných úpravách súvisiacich s fasádou domu. Predísť tepelným mostom môžete jedine s pomocou projektanta, ktorý ešte pred výstavbou domu graficky odhalí izolačné roviny a prípadné medzery vo fasáde.

Slabé miesta v izolácii, teda tepelné mosty, vznikajú všade tam, kde sa mení hrúbka izolácie, je prerušená jej kontinuita alebo na mieste, kde sa mení skladba materiálov. Tepelný most je príčinou zmeny povrchovej teploty fasády. Tieto mosty sa vyskytujú hlavne nad oknami, prekladmi dverí, v kútoch, pod strechou alebo v miestach spojov pergoly a balkóna.

V prípade, že sú po dokončení stavby identifikované tepelné mosty, je nutné miesta vzniku prekryť vhodnými izolačnými materiálmi. Neriešením tepelných mostov dochádza k degradácii celej stavby.

Čo spôsobujú tepelné mosty

Tepelné mosty v konštrukcii stavby spôsobujú v interiéri mnohé závažné nedostatky, ktoré narúšajú komfort bývania. V prvom rade ide o energetický diskomfort a zvyšovanie nákladov na vykurovanie.

V mieste tepelného mostu uniká teplo, ktoré spôsobuje zníženie teploty celej okolitej konštrukcie fasády. V miestach úniku tepla sa začne tvoriť vlhkosť a následne plesne.

Tvorbu takýchto plesní len ťažko ovplyvníte alebo eliminujete, pretože vlhkosť vzniká z dôvodu nižšej teploty steny ako je teplota fasády.

Vplyvom tepelných mostov môže dôjsť aj k znehodnoteniu izolácie, ktorá sa naruší neustálym pôsobením vlhkosti. Obzvlášť obozretní buďte, ak máte dom postavený z dreva, jeho časti sú drevené alebo sú v interiéri zabudované drevené materiály.

Zvýšením vlhkosti v dome sa vo vnútorných priestoroch tvorí kondenzát, ktorý podporuje vznik hniloby a drevo je ohrozené tvorbou húb. V extrémnych prípadoch dochádza k úplnej deštrukcii drevených konštrukcií.

Pergola áno, ale pozor na projekt

Z dôvodu vzniku tepelných mostov mnohí ľudia váhajú nad výstavbou pergoly. Ak zahrniete pergolu a terasu do projektu stavby, nemusíte sa ničoho obávať. Možno sa k výstavbe pergoly dostanete až neskôr, no vďaka zahrnutiu tejto konštrukcie do projektu vyberie stavebná firma izolačné materiály, do ktorých sa pergola ukotví bez najmenšieho rizika.

Pomocou vhodne zvolených stavebných materiálov a technologických postupov, napr. predprípravou pre ukotvenie pergoly ešte pred zateplením fasády, je riziko vzniku tepelných mostov prakticky nulové. Stavebná firma dokáže myslieť na všetky tieto aspekty a máte predovšetkým istotu, že prípadné nedostatky za vás vyrieši v rámci záruky.

Samostatne stojaca alebo ukotvená pergola?

Pergola je jedinečným riešením pre zakrytie terasy. Vďaka pergole môžete terasu využívať od jari do jesene a v prípade zasklenej pergoly dokonca aj v zime.

V zásade poznáme dva typy pergol – samostatne stojace a ukotvené k domu. Výhodou samostojacej pergoly je to, že ju môžete umiestniť kamkoľvek. Niekto sa rozhodne pre jej umiestnenie v strede záhrady, iný ju postaví k domu.

Samostatne stojace pergoly sa kotvia do zeme a sú praktickým riešením pre každý typ stavby. Niekomu však nevyhovuje ich estetická stránka t.j. stĺpy, na ktorých je pergola postavená. Pre týchto ľudí sú určené pergoly ukotvené k domu, ktoré sú navyše lacnejšie ako samostojace.

Ako ukotviť pergolu

Ukotvenie do nezateplenej fasády

Pergolu môžete ukotviť do domu ešte pred jeho zateplením. Na tento typ kotvenia sa využíva chemická kotva. Vďaka chemickému kotviacemu systému dosiahnete pevnosť ukotvenia bez rizík neskoršieho uvoľnenia konštrukcie.

Princíp je veľmi jednoduchý. Do steny sa navŕtajú diery, ktoré sa vyplnia chemickou maltou. Stena je týmto spôsobom pripravená na osadenie guľatiny so závitom, na ktorú sa konštrukcia pergoly primontuje.

Prípravu pre ukotvenie pergoly do nezateplenej fasády môžete realizovať ešte počas výstavby domu. Predídete riziku vzniku tepelného mostu a úniku energií.

Ukotvenie do zateplenej fasády

Ak ste z nejakého dôvodu zabudli pri návrhu domu na možnosť dodatočnej výstavby pergoly, nezostane vám nič iné, ako pergolu ukotviť do zateplenej fasády.

Vŕtanie do zaizolovanej steny je vždy riziko, pretože často dôjde k tvorbe okom neviditeľných puklín, do ktorých môže zatekať. Zároveň podstupujete riziko vytvorenia tepelného mostu. Za dodržania istých technologických postupov dokážete týmto stavebným rizikám predísť.

Kotvenie do zateplenej fasády vždy nechajte na odborníkov. Kotviť do zaizolovanej fasády je možné bez prerušenia tepelného mostu alebo s jeho prerušením.

Postup pre ukotvenie pergoly bez prerušeného tepelného mostu sa podobá na postup pre ukotvenie do nezateplenej fasády. Jediným rozdielom je, že sa medzi fasádu a stenu inštaluje hliníková rúra. Váhu pergoly tak bude niesť stena a nemusíte sa obávať o poškodenie zateplenia domu.

Ukotvenie s prerušeným tepelným mostom je možné len do domov, ktorých izolačná vrstva nie je širšia ako 10 cm. Pri tomto spôsobe ukotvenia sa využívajú dostatočne dlhé závitové tyče a chemická kotva. Počas doťahovania závitov však vzniká riziko poškodenia izolácie a povrchu steny.

Zhrnutie na záver: Premysleným plánovaním a s využitím odbornej pomoci sa pri výstavbe domu vyvarujete mnohým konštrukčným chybám, ktoré vás v budúcnosti môžu stáť veľa peňazí. Šetrenie sa v tomto prípade naozaj nevyplatí, preto investujte do projektu i do samotnej realizácie stavby pod dohľadom renomovaných odborníkov.